Nieuws

Vanaf 22 maart 2021: op www.rijksoverheid kun je lezen dat groepen niet bij elkaar mogen komen in zalen en buurthuizen! Wel weer buiten in groepjes van 2 tot 4 ( met toestemming van de gemeente) bij elkaar.

Op dezelfde site kunnen we lezen dat samen in beweging blijven de gezondheid en een gevoel van welbevinden kan bevorderen en eenzaamheid tegengaan.                   

Aan iedereen de keuze om wel of niet aan de eigen ontwikkeling te blijven werken. Het is vaak al prachtig voorjaarsweer, wat let je om in tweetallen af te spreken op een rustig plekje? We respecteren elkaars keuze hierin. 

COVID-19 Protocol, inhoudende; de maatregelen en afspraken om veilig samen de lessen Chinese bewegingsleer te volgen.

De veiligheid van medewerkers van leslocaties, de docent en de cursisten staat te allen tijde voorop. Dit protocol is leidend tenzij van regeringswege andere richtlijnen worden opgelegd.

Algemeen  

De afspraken in dit protocol, gelden voor alle lessen en cursussen.

Ze betreffen de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

1. De RIVM en NOC NSF* richtlijnen zijn leidend

1.1 Blijf thuis als je of één van je gezinsleden klachten hebben

1.2 Was uw handen vaak en goed

1.3 Schud geen handen en raak elkaar niet onnodig aan

1.4 Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

1.5 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben; tijdens trainingen hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden

1.6 Per binnen-locatie kan er een maximaal aantal deelnemers gesteld worden: wanneer dat aantal berekend is vermeld ik dat op het lesrooster

1.7  Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, óók in de gangen en kleedkamers

2. Aanwijzingen voor de aanvang van, en bij afsluiting van de les

2.1 Was / desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal

2.2 Volg de aangegeven looprichting in het gebouw volgens de aanwijzingen

2.3 Houd 1,5 meter afstand bij binnenkomst en bij het weggaan 

2.4 Deponeer gebruikt schoonmaakpapier en al het andere afval in de afvalemmer/zak

3. Voorzieningen

3.1 Het gebruik van mondmaskers en handschoenen is niet verplicht. Wilt u deze gebruiken, dan dient u deze zelf mee te nemen. Neem de hygiëneregels in acht

 3.2 Gel voor reiniging van de handen wordt door de docent verstrekt en staat bij de toegang van de lesruimte

3.3 De activiteiten vinden plaats op buitenlocaties en in een goed geventileerde zaal. EHBO kist en toiletten van de leslocaties mogen worden gebruikt.

3.4 Toileteer vooraf thuis en maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet bij de zaal. Meld aan de docent toiletgebruik en de schoonmaak van het toilet.

3.5 Kom zoveel mogelijk alleen naar de les, neem zoveel mogelijk de fiets en volg de aanwijzingen en de looproutes in en om de lesruimte

3.6 De zaal eigenaar/ beheerder stelt per gender 1 toilet beschikbaar.

4. Richtlijnen

4.1 De docent is verantwoordelijk voor het volgen van de regels en is bevoegd u daarop aan te spreken. Volg aanwijzingen op en houd u aan de regels

4.2 Blijf je onder deze bijzondere omstandigheden altijd begripvol en vriendelijk voor iedere deelnemer!? Hartelijk dank daarvoor….

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Eén van de meest waardevolle lessen die Taiji je leren kan is om uit je hoofd te gaan en ín je lijf. Daar wordt in media veel over gezegd en geschreven. Hoe we meer ‘mindful’ zouden moeten zijn, meer in het moment.

Iedereen die dit probeert, loopt hoe dan ook tegen zichzelf aan. De knop van oude gewoontes laat zich niet zomaar omzetten naar nieuwe gewoontes. Dat vraagt veel oefening.

Zo is het ook met Taiji. De grote uitdaging van Taiji is om je niet vast te bijten in de beweging met je hoofd, hoe moeilijk je hem misschien ook vindt, maar met je lijf. Dan ga je de essentie van de beweging voelen.

Hoe je buik elke beweging aanstuurt. Hoe de rest van je lijf daar simpelweg op reageert. Je krijgt pas echt verbinding met een beweging als je met je aandacht naar je lijf gaat. En gaat voélen wat er gebeurt.

Waarom voelt de ene beweging moeiteloos en de andere niet? Waar voel je dat in je lichaam? Welke delen van je lichaam voel je makkelijk, en welke niet? Zo daal je heel langzaam steeds dieper in de beweging. Tot je ineens merkt je dat de meest kleine bewegingen overal voelbaar zijn, van je kruin tot je kleine teen. En laten we wel wezen, dit is een grote uitdaging. Juist omdat er zoveel gebeurt. De bewegingen zijn niet simpel en dat is niet erg, het hoeft niet allemaal in één keer ‘goed’. We werken rustig aan goed- beter – best.

Die aandacht voor je lijf helpt je om ook in je dagelijkse leven aandacht te hebben voor je innerlijke wereld. Ons hoofd wil daar van alles over vinden, wil jou besturen. Maar doe het eens op de Taiji-manier: door overgave aan je lijf. Dat is een prachtige reis…..