Taijiquan

Wat is Taijiquan  ? ( je zegt tai tsjiie tsoewen) 

Taijiquan of Tai Chi Quan betekent letterlijk,  het hoogst bereikbare.  Quan betekent, door de vuist.

Bij Taiji werken we na een warming up van Qigong oefeningen aan een vastgestelde reeks van bewegingen een Taiji-vorm. In de beginnersgroepen aan de Pekingvorm: de vereenvoudigde Yangstijl van 24 bewegingen.

Taiji 24 vorm aanleren en verdiepen. De traditionele Taiji stijlen zijn voor veel mensen erg moeilijk en het duurt ook vaak lang om ze te leren. Daarom zijn ze niet altijd geschikt om mee te beginnen.
De Chinese overheid heeft in 1956 enkele Chinese grootmeesters aan het werk gezet om een korte en eenvoudige Taiji vorm te bedenken die voor iedereen toegankelijk moest zijn. Dit werd de Vereenvoudigde Yangstijl – ook wel 24-vorm, korte vorm of Pekingvorm genoemd. Hij is gebaseerd op de bewegingen uit de traditionele Yangstijl die zich kenmerkt door grote, open bewegingen, harmonieus en gelijkmatig uitgevoerd.

Deze Yangstijl werd snel populair in China en ook in de rest van de wereld. De bewegingen zijn niet al te moeilijk en beginners kunnen deze stijl in redelijk korte tijd leren. Hij is ook heel geschikt voor ouderen of mensen met een iets mindere conditie. Afhankelijk van je tempo duurt het lopen van de 24-vorm 5 tot 7 minuten.

Maar de Vereenvoudigde Yangstijl biedt ook een stevige basis voor beoefening van andere stijlen. Veel Taiji scholen leren beginners eerst deze korte vorm. Daarna kan men dan verder met een traditionele vorm of een andere moderne Taiji stijl zoals de 42-vorm uit 1976. De  Taiji groep in Groede en Terneuzen start met Taiji Chih en het aanleren van de 24 vorm. Andere groepen starten met Qigong en Taiji Chih als warming up en verdieping van de 24 vorm, ook in 2 tallen.

Taiji 42 vorm en toepassingen. Er wordt in de gevorderden lessen van 1 1/2 uur ook gewerkt aan de 42-vorm, een ‘gecombineerde routine’ met posities uit de belangrijkste interne stijlen. De 42-vorm is niet moeilijk, de uitvoering ervan ligt binnen het bereik van elke gemotiveerde Taiji beoefenaar, maar hij is fysiek redelijk veeleisend zodat het een ideale oefenvorm is om de fysieke conditie op peil te houden. We werken aan de vorm zelf en aan verdieping met Qigong en door het in tweetallen oefenen van de toepassing van de bewegingen.

Een van de voordelen van Taiji is de verbetering van de lichaamshouding.
Deze vormen leren onthouden en eigen maken vraagt concentratie en oefening tot het hoogst bereikbare niveau voor ieder persoonlijk. Zo gaan we van bassischool geleidelijk door naar het HBO en de universiteit van Taiji…

Tijdens het lopen van de vorm worden uiteindelijk alle voordelen van de Qigong oefeningen benut om Qi in het lichaam optimaal te sturen.

Taiji wordt ook wel schaduwboksen genoemd omdat in de moderne vormen nog altijd afgeleide bewegingen van de oude vechtstijl verborgen zijn.

Het sturen van Qi gebruiken we hierbij echter alleen nog voor de eigen gezondheid. Het lichamelijk voelen van de Qi kracht gaat zo ook de geestelijke kracht versterken.

Oosterse filosofie

Dat brengt ons bij de filosofische kant van Taiji en Qigong. Bij het principe van ‘zo binnen- zo buiten’, een van de 7 levensprincipes. En bij het Taoïstisch mentorschap:  hoe zie en bevorder je je persoonlijke ontwikkeling in de groep en in je dagelijks leven….? De Tao van zelfontplooiing, ieder in ons eigen tempo en met respect voor elkaars ontwikkeling.

Onsterfelijk zullen wij westerlingen er niet van worden, maar als onze levensduur verlengd en vooral de levensvreugde ermee verbeterd kan worden, geeft het ons een grote kracht in handen.
En in lichaam en geest……